>Нищо повече

>Франтишек Халас (1901-1949)

Все си казвам Животът това е
само нападение на съдбата.
Малко повече жар
огорчение, хленч
и нищо друго.

Все си казвам Мечтата това е
само едно литнало въгленче.
Малко повече глад,
нетърпение, разочарованост –
нито капка повече.

Все си казвам Любовта това е
само утешителният кислород на мрака.
Малко повече срам,
злочестие, самота
и нищо друго.

Все си казвам Смъртта това е
само една стара стъкларка.
В повече няколко грама надежда,
последна прошка
и нищо друго.

Все си казвам Поезията тя е
само шепа орлови пера.
В повече само коричка щастие
възторг, смирение
и нищо друго.