>Време

>Блага Димитрова

Това, което тече през пръстите ми
и ги оставя опарени –
наричам време.

Това, което охлажда раните ми
и ги кара да зараснат –
наричам време.

Това, което побеждава победите ми
и ме кара да се срамувам –
наричам време.

Това, което ме гради търпеливо
и неспирно ме разрушава –
наричам време.

А що е то?