>6е трябва стандарт и за 4истия български

>Стандартите взеха да се роят като пилци напролет. Естествено с предимство е храната, понеже “без рънъ няма борбъ”. А животът си е борба така да се каже. Не е лошо обаче да помислим и за стандартизация на българския език, който е заплашен, освен от цифровизация (виж заглавието), и от правописна англиканизация.
Все повече хора под средна възраст знаят английския правопис далеч по-добре от българския и постепенно започват да налагат правилата му върху родния си език, който използват както им падне. По-страшното е, че все по-рядко някой им прави забележка за това. (Вече въобще не говорим за пълен и кратък член – много скоро тази кауза ще бъде кауза пердута.)
Типични примери за прилагане на английски правопис са изписването на абревиатурите с главни букви на всяка дума (напр. Министерство на Земеделието и Храните), както и излишното поставяне на запетайки след вмъкнати думи и изрази в началото на изречението (напр. От една страна, …. или Също така, …и т.н.).
За всичко това, разбира се, изобщо не ни е виновен английският език. Фактът, че новите поколения са научили английския правопис по-добре от българския се дължи единствено и само на по-доброто му преподаване. А може би и на мотивация…Пък и защо да знаеш българския правопис ако можеш да работиш и без да го ползваш правилно? Можеш даже да завършиш и висше образование.
Иначе и английският е потърпевш от световната си известност, но в друг смисъл. Него пък всеки го говори както може. Какво да се прави – налага се.

2 thoughts on “>6е трябва стандарт и за 4истия български

  1. >Любимият ми пример в тази посока е поставянето на съществително, вместо прилагателно в ролята на определение: "Гуми център" или "Фокача хлебче", което си е английски правопис отвсякъде. И ако във втория пример има чуждица, която обаче е съществително в родния си език, то първият пример е все по-често срещан и в други варианти. Предполагам че се прибягва до него по визуално-търговски причини. "Гуми център", стои по-добре като фирмена табела от "Център за гуми", а и струва по-малко заради броя на буквичките.
    Поздрави

  2. >Това вече не е правопис ами направо си е синтаксис и словообразуване! Моето скромно мнение е, че "Център за гуми" звучи много по-добре от "Гуми център". 🙂

Коментари са забранени.