>Не след, а преди

>Реакцията на съобщението че правителствените решения ще станат публични определено е положителна и, всъщност, това изглежда най-естественото нещо на света. В интерес на истината, мисля, че и досега на журналистите след заседания на МС се дават всички или почти всички решения по съответните точки, с изключение на закритите заседания. Друг е въпросът, че те или техните редактори решават кое да публикуват и кое не, и така връката с широката публика се прекъсва. Истинската прозрачност обаче е решенията да се огласяват преди тяхното окончателно одобрение, а не след това. Защото каква е ползата да разбереш, че е направена някоя дивотия, след като тя вече е направена? И ако на някой това му се струва прекалено, трябва да знае, че такъв подход вече съществува в една от великите демокрации, каквато е Холандия.
Холандските медии в продължение на двадесет (20!) години са водили битка и са я спечелили, за да извоюват правото на обществото на информираност. В резултат, те са постигнали споразумение, сключено чрез подписана харта, в което ясно се описват правата и задълженията на двете страни – изпълнителната власт и журналистите. Едно от най-големите им постижения е договореността всяко бъдещо решение на правителството да се обявява в общественото пространство (чрез интернет) минимум две седмици преди да бъде взето и да се вземат предвид всички мнения на заинтересувани страни, които биха били изразени в този срок. (Това в момента се прави и в българската администрация, с тази разлика, че съгласуването се извършва само вътре в нея и от време на време със синдикатите и работодателските организации.) Една такава договореност е изключително важна, тъй като най-големите глупости в държавното управление винаги се правят от бързане, от самонадеяност и криворазбраното убеждение, че щом си на даден висок пост, значи винаги си прав. (Естествено, правят се и поради други сметки…) После, разбира се, почват проблемите.