Новите комплекти за детските градини се казват „Приятели“, „Моите приказни пътечки“ и „Вики и Ники“

Министерството на образованието и науката даде одобрението си за новите комплекти с познавателни книжки за 3. и 4. подготвителна възрастова група на ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ по системите „Приятели“, „Моите приказни пътечки“ и „Вики и Ники“ и те ще могат да се поръчват за учебната 2018-2019 г. Комплектите отговарят на всички критерии на новите програми на МОН за предучилищното образование и покриват изискванията на новия държавен образователен стандарт за тази възрастова група.Всички образователни направления по системите „Приятели“ и „Моите приказни пътечки“ са разработени в отделни познавателни книжки. При системата „Вики и Ники“ има отделни познавателни книжки по направленията български език и литература, математика и околен свят и една обща познавателна книжка по направленията изкуства и конструктивни дейности.

Комплектите познавателни книжки по системите „Приятели“, „Моите приказни пътечки“ и „Вики и Ники“ разполагат с електронни варианти, които са предпоставка за съвременно обучение и актуални методически подходи. В специална електронна книжка за всяка от системите са разположени допълнителни мултимедийни ресурси по всички направления, които допълват и обогатяват печатните издания. Всички те са безплатни за учителите, които изберат да работят с продуктите на ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“. Електронните ресурси могат да се ползват както онлайн, така и офлайн чрез модерната платформа за е-учебници на „Анубис-Булвест“.

В допълнение, освен безплатните комплекти на познавателните книжки, учителите, които работят с „Анубис“ и „Булвест 2000“, ще получат безплатно и книги за учителя, и CD по музика. Вече са разработени и достъпни за всички детски учители и годишните разпределения за учебната 2018-2019 г.

В новите комплекти входящата и изходящата диагностика са неразделна част от познавателните книжки за 3. и 4. подготвителна възрастова група. В допълнение ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ ще предложат портфолио за всяко дете, в което да се събират резултатите от тази диагностика, както и най-добрите му постижения по отделните направления.

Комплектите познавателни книжки по системите „Приятели“, „Моите приказни пътечки“ и „Вики и Ники“ ще могат да се поръчват след като МОН определи графика за подаване на заявки за следващата учебна година. Очаква се това да стане до края на март.