>Умрелите коне ги напускат индианците от Дакота

>Една мъдрост на индианците от Дакота гласи:”Когато забележиш, че яздиш умрял кон, слез от него”.Но в професионалния живот се опитваме да разработваме често други стратегии за действие: снабдяваме се с по-як камшик ; сменяме ездача; казваме, че винаги сме яздили този кон; създаваме работна група, за да анализира коня; посещаваме други места, за да видим как яздят там умрели коне; повишаваме стандартите за качество за яздене на умрели коне; създаваме Task-Force, за да съживи коня; плащаме на хора от чужбина, които уж можели да яздят умрели коне; включваме обучителен модул, за да се научим да яздим по-добре; правим сравнение между различни умрели коне; променяме критериите, които определят кога един кон е умрял; впрягаме много умрели коне заедно, за да станем по-бързи; обясняваме: Никой кон не може да е толкова умрял, че да не може повече да го яздим!; правим проучване, за да видим има ли по-добри и по-евтини умрели коне; обясняваме, че нашият кон е по-добре, по-бързо и по-евтино умрял, отколкото други коне; създаваме група по качеството, за да се намери приложение на умрелите коне; откриваме независимо разходно перо за умрели коне; увеличаваме сферата на отговорност на умрелия кон; развиваме мотивационни програми за умрели коне ; преструктурираме, за да може една друга област да получи умрелия кон.