МОН одобри всички учебници на ИК „Анубис“ за 3.,7. и 9. клас

Всички проекти на учебници на ИК „Анубис“ за 3., 7. и 9. клас  преминаха успешно процедурата по оценка на съответствието с държавните образователни стандарти и новите учебни програми и са одобрени от Министерството на образованието и науката. Всеки от учебниците на „Анубис“ е оценен с максималната оценка 7! Предстои проектите да бъдат предадени на учителите за оценка на пригодността във втория етап на процедурата.

„Анубис“ има пълни комплекти учебници по всички предмети за трите класа. Към учебниците са разработени книги за учителя, работни тетрадки и електронни варианти на учебниците, които ще подпомогнат работата на учители и ученици и ще бъдат предоставени безплатно на учителите, които изберат да работата с тях.

Комплектът по български език и литература за 3. клас е създаден под ръководството на проф. Стойка Здравкова. Теодоси Витанов е ръководител на колектива, създал учебния комплект по математика в 3. клас. Екипът, създал учебника по човекът и обществото се оглавява от известния историк проф. Христо Матанов,  в него участват още доц. Емилия Патарчанова, доц. Лидия Чурукова и Соня Бачева. Авторският екип на предмета човекът и природата включва проф. Илияна Мирчева и доц. Валери Богоев. Учебникът по новия предмет компютърно моделиране е създаден под ръководството на д-р Иван Душков и с участието на Елена Труфчева Димитрова. Учебниците по музика и изобразително изкуство на „Анубис“ за 3. клас са създадени от екипите, чиито проекти бяха одобрени и за 1., и 2. клас – на Яна Рускова и Бисер Дамянов. Успешният учебник по технологии и предприемачество ще има своето продължение за 3. клас отново в сътрудничество с издателство „Булвест 2000“ и „Джуниър Ачивмънт – България“. Същият принцип е приложен и при учебника по технологии и предприемачество за 7. клас. Ново попълнение в неговия авторски екип е Джеймс Йоловски – мениджър „Програми за финансова грамотност“ в „Джуниър Ачивмънт“.

Всички познати и уважавани автори на ИК „Анубис“ по предметите в прогимназиалния етап са създатели и на учебниците по новите образователни програми за 7. клас, както и на учебниците за 9. клас в гимназиалния етап. Сред тях са Клео Протохристова, Маргарита Георгиева, Теодоси Витанов, Антон Попов, Мария Шишиньова и др. Нови са екипите по информационни технологии в 9. клас (доц. Евгения Ковачева) и по история за 9. клас (Йордан Митев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“).

ИК „Анубис“ е едно от двете издателства, които единствени имат одобрени проекти по всички предмети на учебниците за професионална и профилирана подготовка в 9. клас по предметите физика, химия, биология, история и география. Те са предназначени за учениците от паралелките с интензивно изучаване на чужди език. Петте учебника ще имат варианти и на английски език за учебната 2018-2019 година.