>Децата и Биг Брадър

>Предстои деца да станат част от героите в едно от най-големите риалите шоу – Биг Брадър. Слушах обяснения на продуцентите, които са решили да се измъкнат от скандалната ситуация с обяснението, че това става с изричното съгласие на родителите, които най-вероятно ще бъдат накарани да подпишат и специални декларации, подготвени от опитни юристи. Децата, на възраст от 2 до 7 години, щели да бъдат извозвани всеки ден до детски градини и училища, за да се спази правото им на образование. Представям си сцена, в която дете-участник в Биг Брадър, отива на училище, след като съучениците му са го гледали и го гледат по телевизията. Представям си “обсъжданията” и коментарите по адрес на това дете, на неговите родители, на шоуто, на всички участници в него. И тъй като за част от тези деца се предполага, че могат и да четат , представям си какво си мислят като четат рекламата на предаването от билбордовете: “Тя е добра и грижовна майка на две деца и любовница на трима съседи!”.
Сега по същество за правата на децата. Не е тайна, че участниците в това шоу отиват там, защото искат да спечелят материални блага, т.е. отиват, за да работят. Отиват, защото при нормални обстоятелства не могат да си купят нова кола, апартамент или да спестят 200 000 лева за три месеца. С две думи тези деца също ще бъдат принудени “да работят” за печалбите на продуцентите на това предаване. В Конвенцията за закрила на детето на ООН, в часта “Закрила от всички форми на експлоатация” се казва, че благосъстоянието на детето “не трябва да се нарушава от никакви форми на експлоатация”. Казва се още, че “имаш право да живееш с твоите родители, освен ако това не ти вреди”. А първият принцип в българския Закон за закрила на детето е “зачитане и уважение на личността на детето”. И още – ч. 11. (1) “Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.” Както и – “Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.” Сега, още преди 22 март, когато е стартът на шоуто, държавните институции трябва да отговорят на въпроса дали е в интерес на детето да бъде герой от шоу програми и личният му живот да става достояние на милиони хора, които пият бира и чоплят семки пред телевизора?
Продуцентите на Биг Брадър казват още, че са загрижени за състоянието на българското семейство и искат да повдигнат обществен дебат на тази тема. Ако са толкова загрижени защо не отидат на същото място, в Нови хан, в Дома за сираци “Св. Николай”, където един свещеник се грижи за десетки деца без родители и самотни майки. Рекламните приходи само от един ден на това шоу сигурно ще им стигнат, за да се изхранват няколко месеца. Как наистина не са се сетили? От обитателите му също стават чудесни герои на телевизионно шоу. Какъв пропуск само!