>Дебатът за образованието

>

Дебатът за образованието и новия закон, който трябва да проведе съответните реформи, наистина беше грубо изместен от забрадки, часове по религия (впрочем напълно законни), бележки за поведение и т.н. Проектозаконът въвежда много по-важни промени и в суматохата много хора изглежда не забелязват, че чрез него голяма част от учениците на практика ще напуснат по-рано училище.
Да вземем завършването на основното образование след 7-и клас. Децата, които досега криво-ляво са завършвали осми клас и след това са напускали училище, сега ще завършват само седми. Една от причините ДПС да има резерви към закона е точно тази, тъй като част от електората им (роми и етнически турци) с мъка избутва основния етап от образованието. В някои случаи прекъсването става дори въпреки желанието на децата – младите ромки ги крадат след 8-и клас, а в някои затънтени помашки села все още се счита, че на жената много наука не й трябва.
Не по-малко деликатна би станала ситуацията и след 10-и клас, ако законът бъде приет. Той допуска съществуването на училища 1-10 клас, както и изход след 10-и клас чрез завършване на първа гимназиална степен, без матури и без право на средно образование. Имайки предвид сложната възраст на тийнейджърите точно в този период, не се знае какъв би бил резултатът, ако им се даде да разберат, че след 10-и клас може и да не учат? Няма да сбъркат онези, които предположат, че от ученици такива тийнейджъри ще се превърнат директно в аутсайдери. Освен ако държавата не се погрижи да им даде някакъв вид професионално образование. При това платено, защото те все още ще са непълнолетни, когато това се случи. Нищо подобно обаче не се вижда в закона.
Готово ли е обществото да приеме такава промяна? А родителите?
Ето това трябва да бъде широко обсъдено, а не забрадките и часовете по религия.