>Декемврийска мечта

>Това е пост за човека и рибата.
Това е пост за драматичната връзка между човека и рибата.
Човекът стои между живота и смъртта.
Толстолобът стои между язовира и смъртта.

Паламудът стои между морето и смъртта.

Човекът мисли.
Конят мисли.
Овцата мисли (дали?…бел. ред).
Кравата мисли (наистина ли?…бел.ред).
Кучето мисли (по-вероятно…бел. ред).
Толстолобът и паламудът не мислят (вече със сигурност…бел.ред).
Те са безмълвни.
Безизразни (…и вас да ви провесят на балкона…бел.ред.)

Толстолобът и паламудът знаят.
Всичко.